Kierownik katedry
Sekretariat
 • Mgr Teresa Sawicka - sekretariat
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Kierownik zakładu
 • Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt

 • Zakład Metod Ilościowych
  Kierownik zakładu
 • Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW

 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  Kierownik zakładu
 • Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW

 • Doktoranci