Konferencja 2008

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski
w ramach Unii Europejskiej

organizowana z okazji jubileuszu Profesora Zbigniewa Adamowskiego

Warszawa 24 października 2008

Profesor Zbigniew Adamowski jest postacią szeroko znaną w krajowym i międzynarodowym środowisku ekonomistów rolnictwa, szczególnie z racji swego dzieła „Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolniczych”, które przez wiele lat służyło jako podstawowy podręcznik akademicki przedmiotu. Jego zasługi jako organizatora nauki i wyższego szkolnictwa rolniczego obejmują wieloletnie dyrektorstwo instytutu, a potem kierownictwo katedry, która była poprzedniczką organizatora obecnej konferencji. Mimo emerytury Profesor jest wciąż bardzo aktywny w nauczaniu akademickim i życiu naukowym, w tym też życiu naukowym naszej katedry.

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów. Referaty nie mające żadnego odniesienia do gospodarki polskiej nie będą akceptowane.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno-spożywczy.

Miejsce konferencji:
Sala senatu w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. Ewa Drabik, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Elwira Laskowska (przewodnicząca)
 • mgr inż. Agnieszka Bezat
 • mgr Anna Górska
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr Joanna Kisielińska
 • dr Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł
 • mgr inż. Milda Kraużlis
 • mgr inż. Wojciech Łęczycki
 • dr Maria Parlińska
 • dr Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr inż. Marcin Bukowski
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • mgr Joanna Karpińska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • mgr Radosław Lewandowski
 • dr inż. Janusz Majewski
 • mgr Paweł Piaskowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr Ewa Wasilewska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg2008@sggw.pl

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
nr konta: 41 1060 0076 0000 4043 7000 0022
z dopiskiem „20708250001”

Informacje Organizacyjne:

Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           18.04.2008
Wpłata konferencyjna:    31.05.2008
Przesyłanie referatów:    31.05.2008
Konferencja:    24.10.2008

Uwaga: W związku z dużym zainteresowaniem tematyką naszej konferencji, zostaje przedłużony termin zgłaszania uczestnictwa i tematów referatów do dnia 15 maja 2008 roku.

Planowana jest publikacja recenzowanych artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie Serii Problemy Rolnictwa Światowego, w dwóch zeszytach (polskim i angielskim).

Uwaga: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Seria Problemy Rolnictwa Światowego, w których publikowane będą artykuły konferencyjne, zostały zaliczone do czasopism, w których publikacja naukowa jest oceniana na 4 punkty. Powyższa informacja będzie potwierdzona w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagania redakcyjne:

Wzorzec edytorski będzie umieszczony na stronie internetowej konferencji (Przykładowy referat). Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu (format A4, marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, stopka 4,3 cm). Czcionka Times New Roman, z wyjątkiem tytułów. Autor czcionka 10 pkt. bold, tytuły i adresy w przypisie, odstęp pojedynczy. Afiliacja czcionka 10 pkt. Tytuł polski czcionka Arial 12 pkt. bold, odstęp przed i po tytule 12 pkt. Tytuł angielski j.w., odstęp po tytule 24 pkt. Abstrakt czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm. Słowa kluczowe czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt. Tytuły drugiego rzędu czcionka Arial 11 pkt. bold, odstęp przed 22 pkt., odstęp po 11 pkt. Tekst podstawowy czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza, wyjustowany, pierwszy wiersz wcięcie 0,7 cm. Tytuły tabel czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tekst tabeli czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt. Podpisy rysunków czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed 6 pkt., po 12 pkt. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza. Spis literatury czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Numery stron czcionka 11 pkt., wyśrodkowane. Obowiązkowe co najwyżej półstronicowe (do 1000 znaków) merytoryczne streszczenie i słowa kluczowe, jedno i drugi angielskie (abstract) i polskie (synopsis). Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie). Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję). Powinna być podana afiliacja autora(ów). Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [autor rok], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok]. Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach dodawanie po roku A, B itd. Spis literatury według schematu: nazwisko, inicjały imion [rok]: tytuł, czasopismo, nr, strony lub w książkach po tytule wydawca i miejsce wydania. W pracach zbiorowych: tytuł .[rok]. redaktor z zaznaczeniem (red.) itd. Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku.

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar (tel. 022 59 33 700) w pokoju jednoosobowym wynosi 130 zł/doba, w dwuosobowym 90 zł/doba.