Konferencja 2009

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski
w ramach Unii Europejskiej

Warszawa 23 października 2009

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów. Referaty nie mające żadnego odniesienia do gospodarki polskiej nie będą akceptowane.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno-spożywczy.

Miejsce konferencji:
Sala senatu w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. Ewa Drabik, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Tomasz Klusek (przewodniczący)
 • mgr inż. Agnieszka Bezat
 • mgr inż. Marcin Bukowski
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • mgr Joanna Karpińska
 • dr inż. Joanna Kisielińska
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Dorota Kozioł
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • mgr Radosław Lewandowski
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr Maria Parlińska
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg2009@sggw.pl

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
z dopiskiem „20708250001”

Informacje Organizacyjne:

Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           17.04.2009
Wpłata konferencyjna:    29.05.2009
Przesyłanie referatów:    29.05.2009
Zwrot referatów po recenzji:    24.07.2009
Konferencja:    23.10.2009

Wymagania redakcyjne:

Wzorzec edytorski będzie umieszczony na stronie internetowej konferencji(Przykładowy referat).Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu (format A4, ale marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, stopka 4,3 cm). Czcionka Times New Roman, z wyjątkiem tytułów. Autor czcionka 10 pkt. bold. Afiliacja czcionka 10 pkt., odstęp pojedynczy. Tytuły i adres elektroniczny autora w przypisie. Tytuł polski czcionka Arial 12 pkt. bold, odstęp przed i po tytule 12 pkt. Tytuł angielski j.w., odstęp po tytule 24 pkt. Synopsis czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm. Słowa kluczowe, po polsku i po angielsku, czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt. Tytuły drugiego rzędu czcionka Arial 11 pkt. bold, odstęp przed 22 pkt., odstęp po 11 pkt. Tekst podstawowy czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza, wyjustowany, pierwszy wiersz wcięcie 0,7 cm. Tytuły tabel czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tekst tabeli czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt. Podpisy rysunków czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed 6 pkt., po 12 pkt. Źródło tabel i rysunków czcionka 8 pkt., odstęp przed 4 pkt., po 12 pkt. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza. Spis literatury czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Numery stron czcionka 11 pkt., wyśrodkowane. Obowiązkowe co najwyżej półstronicowe (do 1000 znaków) merytoryczne streszczenie i słowa kluczowe, jedno i drugi angielskie (abstract) i polskie (synopsis). Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie). Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję w ogólnie dostępnym oprogramowaniu). Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [autor rok], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok]. Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach dodawanie po roku A, B itd. Spis literatury według schematu: nazwisko, inicjały imion [rok]: tytuł, czasopismo, nr, strony. W książkach po tytule wydawca i miejsce wydania. W pracach zbiorowych: tytuł .[rok]. redaktor z zaznaczeniem (red.) itd. Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku. Przewidziana jest publikacja recenzowanych referatów konferencyjnych w formie artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykułów anglojęzycznych w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 4 pkt.

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Referaty po recenzjach nadesłane po terminie będą opublikowane po konferencji.

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar (tel. 022 59 33 700) w pokoju jednoosobowym wynosi 155 zł/doba, w dwuosobowym 100 zł/doba.