Konferencja 2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa – Rogów 8-9 czerwca 2017

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniach 8-9 czerwca 2017 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszenia – do 31.03.2017
 • Wpłata konferencyjna – do 28.04.2017
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
 • Zeszyt 1/2017 do 30.01.2017
 • Zeszyt 2/2017 do 15.03.2017
 • Zeszyt 3/2017 do 15.06.2017
 • Zeszyt 4/2017 (zeszyt anglojęzyczny) do 15.06.2017
 • Zeszyt 1/2018 do 15.11.2017.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 28.04.2017. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 1050 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 8.06.2017 na 9.06.2017).

Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 790 zł.  Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego

Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji bez referatu, koszt: 490 zł.  Opłata obejmuje koszt udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 8.06.2017 na 9.06.2017).

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-082500-N00553-99 oraz nazwisko Uczestnika

Ramowy plan konferencji:

1 dzień / 8.06.2017 (czwartek)

 • rejestracja uczestników konferencji – Wydział Nauk Ekonomicznych, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW)
 • spotkanie integracyjne przy grillu.

2 dzień / 9.06.2017 (piątek)

 • śniadanie
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • przerwa obiadowa,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy (w godzinach popołudniowych)

Informacje organizacyjne:

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykuły anglojęzyczne w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 13 pkt. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie konferencji oraz na stronie czasopisma. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Wzorzec edytorskiOświadczenie

Komitet naukowy:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Dorota Komorowska

Komitet organizacyjny:

 • dr Anna Górska (przewodnicząca)
 • dr Katarzyna Czech (wiceprzewodnicząca)
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam Andrzejuk
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Kamil Kłusek
 • mgr Iryna Petrovska
 • mgr Łukasz Pietrych
 • mgr Piotr Pomichowski
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Michał Wojtaszek

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/