Plan zajęć pracowników i doktorantów Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.

„Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

organizowana z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Stanisława Stańko

w dniach 27–28 czerwca 2019 r. w Warszawie i Rogowie

Więcej informacji: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/


V Konferencja Naukowa pt.: „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych” w dniu 10 października 2019 r. w Kociszewie