Plan zajęć pracowników i doktorantów Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym


XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa-Rogów, 14-15 czerwca 2018 roku,

IV Konferencja Naukowa p.t. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
Kociszew 11 października 2018 roku