Konferencja 2007

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA POLSKI
W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa 16 listopada 2007

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków międzynarodowych między gospodarką polską i gospodarką innych krajów. Referaty nie mające żadnego odniesienia do gospodarki polskiej nie będą akceptowane.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno – spożywczy.

Miejsce konferencji:

Sala senatu w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • mgr inż. Marcin Bukowski
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • mgr Joanna Karpińska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska (przewodnicząca)
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • mgr inż. Milda Kraużlis
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • mgr Radosław Lewandowski
 • dr inż. Janusz Majewski
 • mgr Paweł Piaskowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg2007@sggw.pl

Konto wpłat:

Bank BPH S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
nr konta: 41 1060 0076 0000 4043 7000 0022
z dopiskiem „50708250001”

Informacje Organizacyjne:

Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           12.05.2007
Wpłata konferencyjna:    16.06.2007
Przesyłanie referatów:    16.06.2007
Konferencja:    16.11.2007

Przewidziana jest publikacja referatów konferencyjnych przez Wydawnictwo SGGW w formie recenzowanej monografii zbiorowej, gotowej na dzień konferencji.

Wymagania redakcyjne:

Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu (format A4, marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, stopka 4,3 cm). Czcionka Times New Roman, z wyjątkiem tytułów. Autor czcionka 10 pkt. bold, tytuły i adresy w przypisie, odstęp pojedynczy. Afiliacja czcionka 10 pkt. Tytuł polski czcionka Arial 12 pkt. bold, odstęp przed i po tytule 12 pkt. Tytuł angielski j.w., odstęp po tytule 24 pkt. Abstrakt czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm. Słowa kluczowe czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt. Tytuły drugiego rzędu czcionka Arial 11 pkt. bold, odstęp przed 22 pkt., odstęp po 11 pkt. Tekst podstawowy czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza, wyjustowany, pierwszy wiersz wcięcie 0,7 cm. Tytuły tabel czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tekst tabeli czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt. Podpisy rysunków czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed 6 pkt., po 12 pkt. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza. Spis literatury czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Numery stron czcionka 11 pkt., wyśrodkowane. Obowiązkowe co najwyżej półstronicowe (do 1000 znaków) merytoryczne streszczenie (abstrakt) i słowa kluczowe, jedno i drugi angielskie i polskie. Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie). Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję). Powinna być podana afiliacja autora(ów). Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku.

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar (tel. 022 59 33 700) w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.