formularz rejestracyjny on-line | Komunikat 1| Komunikat 2

V Konferencja Naukowa p.t.
AKTUALNE TENDENCJE
W MIĘDZYNARODOWYCH
STOSUNKACH GOSPODARCZYCH

Kociszew 10.10.2019

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ma zaszczyt zaprosić Państwa na V konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

  TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Międzynarodowe przepływy towarowe we współczesnym świecie
 2. Usługi w handlu międzynarodowym
 3. Międzynarodowa migracja siły roboczej
 4. Przepływy kapitału w gospodarce światowej
 5. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej
 6. Efekty zewnętrzne międzynarodowych przepływów
 7. Wolny handel a protekcjonizm
 8. Globalizacja i integracja a międzynarodowe przepływy

  KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elżbieta Kacperska

 

 KOMITET REDAKCYJNY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Janusz Majewski

  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
 • dr inż. Janusz Majewski – wiceprzewodniczący
 • dr Katarzyna Czech – sekretarz
 • dr Adam  Andrzejuk
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr Łukasz Pietrych
 • dr Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • Mgr Katarzyna Brzychcy
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Piotr Pomichowski
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Anna Twardowska
 • mgr Michał Wojtaszek

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia do 30.09.2019
 • Wpłata konferencyjna do 30.09.2019
 • Przesyłane teksty podlegają recenzji naukowej, będą opublikowane jako:

1. Rozdział w monografii naukowej pt. „Międzynarodowe przepływy w gospodarce światowej” Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 Dz. U. 2019, poz. 392).

Rozdział w monografii w języku polskim powinien być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji:

Teksty należy przesłać do 10.10.2019

2. Artykuły w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego w języku polskim lub angielskim. Terminarz nadsyłania referatów do kolejnych numerów

Zeszyt 4/2019          do 15.10.2019

Zeszyt 1/2020          do 15.12.2019

Zeszyt 2/2020         do 15.04.2020

Zeszyt 3/2020         do 15.06.2020

Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji:

http://prs.wne.sggw.pl/

 

          ORGANIZACJA KONFERENCJI

 • rejestracja uczestników – Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
 • przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy.

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 900 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje artykułu, publikację artykułu, wyżywienie  oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji z referatem bez publikacji wynosi 300 zł. (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew).

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 300 zł
 • Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 20.09.2019 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.
 • Nie ma możliwości publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji