Konferencja 2006

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
POLSKI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa 17 listopada 2006

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno – spożywczy.

Miejsce konferencji:

Sala senatu w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • mgr inż. Marcin Bukowski
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski (przewodniczący)
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • mgr Joanna Karpińska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • mgr inż. Milda Kraużlis
 • mgr inż. Elwira Laskowska
 • mgr Radosław Lewandowski
  dr inż. Janusz Majewski
 • mgr Paweł Piaskowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Joanna Wilczyńska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
tel. (022)5934102 lub (022)5934103
fax (022)5934101
email: msg2006@sggw.pl

Konto wpłat:

Bank BPH S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
nr konta: 41 1060 0076 0000 4043 7000 0022
z dopiskiem „50708250002”

Informacje Organizacyjne:

Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           15.05.2006
Wpłata konferencyjna:    19.06.2006
Przesyłanie referatów:    19.06.2006
Konferencja:    17.11.2006

Przewidziana jest publikacja referatów konferencyjnych przez Wydawnictwo SGGW w formie recenzowanej monografii zbiorowej. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (A4, czcionka 12 pkt., interlinia 1,5) wraz z rysunkami, tabelami, spisem literatury i co najwyżej półstronicowym (do 1000 znaków) obowiązkowym merytorycznym streszczeniem angielskim (abstraktem). Tytuły rysunków i tabel dwujęzyczne (polskie i angielskie). Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję). Powinna być podana afiliacja autora(ów). Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku, wtedy obowiązuje streszczenie polskie.

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar tel. (022) 59 33 700 w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.