formularz rejestracyjny on-line | Komunikat 1| Komunikat 2

KONFERENCJA 2018

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA

I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

IV KONFERENCJA NAUKOWA

AKTUALNE TENDENCJE
W MIĘDZYNARODOWYCH
STOSUNKACH GOSPODARCZYCH

Kociszew – 11 października 2018

Katedra Ekonomki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ma zaszczyt zaprosić Państwa na IV konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Globalizacja i integracja we współczesnym świecie
 2. Konkurencyjność międzynarodowa w warunkach globalizacji
 3. Rolnictwo i przemysł spożywczy w warunkach globalizacji i integracji
 4. Finanse międzynarodowe
 5. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej
 6. Liberalizacja a protekcjonizm w gospodarce światowej
 7. Efekty rozwoju gospodarki 4.0

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia do 30.09.2018
 • Wpłata konferencyjna do 30.09.2018
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów:

Zeszyt 3/2018 do 15.06.2018

Zeszyt 4/2018 do 15.10.2018

Zeszyt 1/2019 do 15.12.2018

Zeszyt 2/2019 do 15.02.2019

Od 2018 roku w każdym zeszycie publikowane będą zarówno artykuły w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do pisania artykułów w języku angielskim.

 

WYMAGANIA REDAKCYJNE

Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu. Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: www.prs.wne.sggw.pl

 

Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: konferencja_msg@sggw.pl

 

Referaty w języku polskim i angielskim po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego (obecnie 13 pkt.).

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 850 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje artykułu, publikację artykułu, wyżywienie  oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 200 zł. (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew).

 

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 200 zł

 

OPŁATY KONFERENCYJNE:

 

Opłaty konferencyjne należy kierować na konto:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Subkonto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-082500-Q-00103-99

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO,

 1. IMIĘ i NAZWISKO itd….”

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI

 • rejestracja uczestników – Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
 • przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line:

http://ls.wne.sggw.pl/index.php/993758?lang=pl

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji, najpóźniej do dnia 20.09.2018. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

 

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
 • dr Łukasz Pietrych – wiceprzewodniczący
 • dr Katarzyna Czech – sekretarz
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam  Andrzejuk
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Ragif Togif Huseynov
 • mgr Piotr Pomichowski
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Anna Twardowska
 • mgr Michał Wojtaszek

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dr Katarzyna Czech

Katedra Ekonomiki Rolnictwa

i Międzynarodowych  Stosunków Gospodarczych

SGGW w Warszawie, blok V pok. 25

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel. (022) 5934112 lub 512139021

fax. (022) 5934103 email: konferencja_msg@sggw.pl

Dokumenty: