Konferencja 2010

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa

i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa

w ramach Unii Europejskiej

Warszawa 15 października 2010

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno-spożywczy.
 • metody ilościowe w zastosowaniu do ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Miejsce konferencji:

Sala senatu w pałacu rektorskim

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Maria Parlińska
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Maria Parlińska (przewodniczący)
 • mgr Marcin Adamczyk
 • mgr Anna Andrzejuk
 • mgr Katarzyna Banasiak
 • mgr Agnieszka Bezat
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr hab. Inż. Joanna Kisielińska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Katarzyna Tymieniecka
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Michał Wielechowski

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

SGGW

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Blok V pok. 25

Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101

email: msg2010@sggw.pl

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

nr konta: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120

z dopiskiem „20708250001”

Informacje Organizacyjne:

 • Kalendarium konferencji: Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów: 15.04.2010
 • Wpłata konferencyjna: 15.05.2010
 • Przesyłanie referatów: 15.05.2010
 • Zwrot referatów po recenzji: 15.07.2010
 • Konferencja: 15.10.2010

Wymagania redakcyjne:

Wzorzec edytorski będzie umieszczony na stronie internetowej konferencji(Formatka artykułu). Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu (format A4, ale marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, stopka 4,3 cm). Czcionka Times New Roman, z wyjątkiem tytułów. Autor czcionka 10 pkt. bold. Afiliacja czcionka 10 pkt., odstęp pojedynczy. Tytuły i adres elektroniczny autora w przypisie. Tytuł polski czcionka Arial 12 pkt. bold, odstęp przed i po tytule 12 pkt. Tytuł angielski j.w., odstęp po tytule 24 pkt. Synopsis czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm. Słowa kluczowe, po polsku i po angielsku, czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt. Tytuły drugiego rzędu czcionka Arial 11 pkt. bold, odstęp przed 22 pkt., odstęp po 11 pkt. Tekst podstawowy czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza, wyjustowany, pierwszy wiersz wcięcie 0,7 cm. Tytuły tabel czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tekst tabeli czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt. Podpisy rysunków czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza, odstęp przed 6 pkt., po 12 pkt. Źródło tabel i rysunków czcionka 8 pkt., odstęp przed 4 pkt., po 12 pkt. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza. Spis literatury czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Numery stron czcionka 11 pkt., wyśrodkowane. Obowiązkowe co najwyżej półstronicowe (do 1000 znaków) merytoryczne streszczenie i słowa kluczowe, jedno i drugi angielskie (abstract) i polskie (synopsis). Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie). Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję w ogólnie dostępnym oprogramowaniu). Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [autor rok], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok]. Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach dodawanie po roku A, B itd. Spis literatury według schematu: nazwisko, inicjały imion [rok]: tytuł, czasopismo, nr, strony. W książkach po tytule wydawca i miejsce wydania. W pracach zbiorowych: tytuł .[rok]. redaktor z zaznaczeniem (red.) itd. Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku. Przewidziana jest publikacja recenzowanych referatów konferencyjnych w formie artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykułów anglojęzycznych w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 4 pkt. Przykładowy referat

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Referaty po recenzjach nadesłane po terminie będą opublikowane po konferencji.

Koszt udziału w konferencji wynosi 550 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar (tel. 022 59 33 700) w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.

Zgłoszenie udziału:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (format PDF)