Komunikat 1 | Komunikat 2 | Rejestracja on-line (do 07.06.2019)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Stanisława Stańko

Warszawa – Rogów 27 – 28 czerwca 2019

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniach 27 – 28 czerwca 2019 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko

 

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszenia – do 07.06.2019
 • Wpłata konferencyjna – do 10.06.2019
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
 • Zeszyt 1/2019 do 30.01.2019
 • Zeszyt 2/2019 do 15.03.2019
 • Zeszyt 3/2019 do 15.06.2019
 • Zeszyt 4/2019 do 15.09.2019
 • Zeszyt 1/2020 do 15.12.2019.

 

W każdym zeszycie publikowane są zarówno artykuły w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do pisania artykułów w języku angielskim.

Informacje dla autorów na stronie: http://prs.wne.sggw.pl/informacje-dla-autorow/

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line (do 07.06.2019)

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji, najpóźniej do dnia 10.06.2019. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 1250 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i noclegu (z 27.06.2019 na 28.06.2019).

Wariant 2 – uczestnictwo w konferencji bez publikacji (z możliwością wygłoszenia referatu), koszt: 600 zł. Opłata obejmuje koszt udziału w konferencji oraz wyżywienia i noclegu (z 27.06.2019 na 28.06.2019).

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-082500-Q00537-99 oraz imię i nazwisko Uczestnika

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
e-mail: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/