Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Problemy rolnictwa Światowego : http://prs.wne.sggw.pl/